tekst
pas1 pas2 pas3 pas4 pas5
baner3

 

W Polsce co roku powstaje ponad 300 000 ton elektrośmieci. Niestety elektrośmieci rzadko trafiają do odpowiednich punktów zbierania. Nieużywane stare czy zepsute pralki, lodówki, komputery, świetlówki i żarówki energooszczędne, telewizory, sprzęt audio i inne sprzęty przechowuje się najczęściej na strychach, działkach, w piwnicach, bo może jeszcze kiedyś sie przydadzą. W konsekwencji po kilku latach urządzenia te i tak trafiają na śmietnik lub zostają porzucone w lesie. Jeśli zużyty sprzęt trafia na wysypiska śmieci bez uprzedniej selektywnej zbiórki i wstępnego przerobu, który gwarantowałby usunięcie zanieczyszczeń, stanowiących potencjalne zagrożenie ekologiczne, istnieje groźba skażenia środowiska substancjami niebezpiecznymi m.in. ołowiem, kadmem, metalami ciężkimi, PCV.

Od 29 lipca 2005 r. obowiązuje w Polsce “Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (ZSEE). Dlatego wyrzucając elektrośmieci do śmietnika nie tylko stwarza się zagrożenie dla środowiska, ale także łamie się prawo. Kara za nieprzestrzeganie przepisów dla osób fizycznych wynosi do 500 zł.

W myśl powyższej ustawy zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami, co oznacza, że nie wolno wyrzucać tegoż sprzętu do śmieci (kontener, kubeł) odbieranych przez miasto czy gminę. Należy go przekazać do punktów zbierających lub przetwarzających zużyty sprzęt.

W momencie zakupu sprzętu komputerowego w firmie ATARIA można bezpłatnie oddać zużyty sprzęt w zbliżonej ilości wagowej w siedzibie naszej firmy:

ul. G. Morcinka 52D, 45-531 Opole

lub do następujących punktów zbierających lub przetwarzających zużyty sprzęt:

Lp.

Firma oraz oznaczenie siedziby

Adres

Numer rejestrowy1)

Kontakt

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe- FABISZ

Ul. Młyńska 2

46-080 Chróścice

E0006699ZP

Tel.:0602 345 748

Fax: 077 403 25 31

 

Sprzęt elektryczny i elektroniczny jest oznakowany symbolem przekreślonego, kołowego kontenera na odpady, wskazującym na selektywne zbieranie tegoż sprzętu. Symbol jest umieszczony na naszym sprzęcie, o ile pozwalają na to wymiary urządzenia.

kosz

 

 

pasek2